Klubová a speciální výstava KCHMPP Mladá Boleslav - duben 2018