Lilly Punto Valentino 3 roky -  Bestagility závody, podzim 2017